Błonica (dyfteryt)

Jest to choroba zakaźna, najczęściej występująca u dzieci i niemowląt, wywoływana przez maczugowiec błonicy. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą kropelkową poprzez kontakt z osobą chorą lub tzw. nosicielem czyli osobą zdrową, która nosi zarazki błonicy. W Polsce stosuje się skojarzoną szczepionkę Di-Per-Te (przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi). czytaj dalej »

Nerwica wegetatywna

Jest to choroba należąca do grupy zaburzeń psychicznych, w której na tle nerwowym występują zaburzenia funkcji narządów oraz układów organizmu. Dotyczą one najczęściej układu krążenia, pokarmowego, oddechowego i moczowo ? płciowego, dlatego błędem jest określanie nerwicy wegetatywnej mianem narządowej, jakoby dotyczyła tylko jednego narządu.
czytaj dalej »

Nerwica natręctw (zespół obsesyjno-kompulsywny)

Terminem tym określamy zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń lękowych charakteryzujące się występowaniem u chorego natrętnych (obsesyjnych) myśli oraz zachowań przymusowych (kompulsyjnych). Najczęstszym przykładem nerwicy natręctw jest obsesyjna obawa i konieczność mycia rąk. Natręctwa występują także w pewnych okresach dzieciństwa (np. przymus liczenia przedmiotów czy omijanie pękniętych płyt chodnikowych).
czytaj dalej »

Bulimia (żarłoczność psychiczna)

Jest to choroba psychiczna polegająca na niekontrolowanym spożywaniu dużych ilości pokarmu, aż do pojawienia się wymiotów. Bulimia szczególnie często dotyka osoby, które nie akceptują własnej osoby, swojego wyglądu, wagi i pragną za wszelką cenę polepszyć swoje samopoczucie.
czytaj dalej »

Choroba lokomocyjna

Terminem tym określamy schorzenie wywołane podczas podróżowania dowolnymi środkami transportu. Podczas jazdy wzrok odbiera zmianę otoczenia, co mózg interpretuje jako ruch. Układ przedsionkowo-ślimakowy, jako narząd równowagi, nie odnotowuje jednak zmian położenia ciała, ale reaguje na hamowanie, przyspieszanie czy kołysanie pojazdu co w efekcie powoduje chaos informacyjny.
czytaj dalej »

Arytmia (zaburzenie rytmu serca, niemiarowość serca)

Terminem tym określamy stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza  normę 60-100 uderzeń na minutę. Arytmia serca może mieć charakter napadowy (pojawiać się okresowo) lub długotrwały. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko wystąpienia arytmii. czytaj dalej »

Hemofilia

Jest to choroba genetyczna, stanowiąca około 80% wszystkich rozpoznawanych skaz krwotocznych. Hemofilia dziedziczona jest w sposób recesywny, sprzężony z płcią (chromosom X), co powoduje, iż chorują tylko mężczyźni, natomiast kobiety są nosicielkami wadliwego genu. Istotą choroby jest niedobór lub brak czynnika VIII w hemofilii A, niedobór lub brak IX czynnika w hemofilii B lub niedobór czynnika XI w hemofilii C.
czytaj dalej »

Celiakia (choroba trzewna)

Jest to dziedziczna choroba polegająca na występowaniu zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego związanych z nietolerancją glutenu zawartego w zbożach. Nieprawidłowa reakcja immunologiczna spowodowana jest nadmierną odpowiedzią immunologiczną na grupę białek zbożowych, a dokładniej na pochodzące z nich frakcje: gliadynę (w pszenicy), sekalinę (w jęczmieniu), hordeinę (w życie).
czytaj dalej »

Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)

Terminem tym określamy zespół objawów chorobowych wynikających z zaburzenia równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na tlen i związki energetyczne a możliwością ich dostarczenia. Na skutek tej dysproporcji często dochodzi do rozwoju dusznicy bolesnej, a także zawału mięśnia sercowego. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca tętnic wieńcowych.
czytaj dalej »

Choroba Kawasaki

Jest to ostra choroba gorączkowa o nieznanej etiologii, która wywołuje uogólniony stan zapalny naczyń wieńcowych, osierdzia, wsierdzia, a także mięśnia sercowego. Uszkodzenie naczyń wieńcowych stwarza warunki do powstawania tętniaków i skrzeplin. Na zespól Kawasakiego chorują głównie dzieci (częściej chłopcy) poniżej 5. roku życia (szczyt zachorowań ok. 2 roku życia).
czytaj dalej »