Choroby płuc

Płuca to jeden z najważniejszych organów naszego ciała. Odpowiadają za gospodarkę gazową organizmu. Schorzenia płuc można podzielić na trzy grupy: nowotworowe, naczyniowe i zapalne. Rozpoznanie tych schorzeń wymaga specjalistycznej diagnostyki. Niezwykle ważna w tej kwestii jest profilaktyka, gdyż jak głosi złota zasada: ?łatwiej zapobiegać niż leczyć?.

Istotą cyklu oddechowego jest usuwanie zbędnego dwutlenku węgla i dostarczanie do organizmu cząsteczek tlenu. Kiedy układ oddechowy funkcjonuje nieprawidłowo i następuje wzrost stężenia dwutlenku węgla, będziemy mieli do czynienia z kwasicą oddechową. Z zaburzeniem tym związane jest uczucie duszności. Prowadzi to zazwyczaj do zwiększenia częstotliwości oddechów, czyli do hiperwentylacji.

Podrażnienie struktur układu oddechowego przez spływającą obficie wydzielinę wywołuje kaszel. Wydzielina będąca jego przyczyną powstaje w wyniku procesu zapalnego i zmienia charakter ze śluzowego na ropny. Kaszel może też przybrać postać suchą, co może być sygnałem występowania różnego rodzaju zapaleń któregoś z narządów oddechowych.

Diagnozując zaburzenia układu oddechowego pobiera się do badań wydzielinę wywołującą kaszel odksztuśny. Materiał ten poddawany jest analizie bakteriologicznej i cytologicznej. Pozwala to zidentyfikować rodzaj drobnoustroju wywołującego zaburzenie. Poważne obawy może wywołać kaszel z drobinami krwi w plwocinie. Może to być objaw rozwijającej się gruźlicy, raka lub zawału płuc.

Niepokojącym objawem jest ból w klatce piersiowej. Może on być wywołany problemami z sercem, częścią układu oddechowego, przełykiem czy przeponą. Ból w klatce piersiowej może też towarzyszyć chorobom płuc i oskrzeli.

Do poważnych chorób układu oddechowego należy zapalenie płuc. Jest ono wywołane przez bakterie i wirusy, a także czynniki alergiczne i chemiczne. Objawia się uporczywym kaszlem z odksztuszaniem ropnej wydzieliny, dusznościami, bólem w klatce piersiowej, dreszczami i wysoką gorączką. Do diagnozy zapalenia płuc stosuje się zdjęcie rentgenowskie. Profilaktyka obejmuje ograniczenie kontaktów z osobami zakaźnie chorymi i unikaniu sytuacji skrajnego zmęczenia i wyziębienia organizmu. Niekiedy stosuje się szczepienia przeciw bakteriom wywołującym tą chorobę.

Innym schorzeniem układu oddechowego jest mukowiscydoza. Jest to choroba wrodzona i charakteryzuje się produkcją śluzu o niewłaściwym składzie. Zbyt gęsta wydzielina powoduje zaczopowanie drobnych oskrzelików, co w konsekwencji prowadzi do niewydolności oddechowej. Profilaktyka w wypadku tej choroby polega na ograniczeniu do minimum liczby stanów zapalnych płuc. Pacjenci poddawani są regularnym zabiegom fizykoterapeutycznym takim jak oklepywanie. Jeśli jedno z dzieci choruje na mukowiscydozę, to prawdopodobieństwo pojawienia się tego schorzenia u kolejnych dzieci wynosi 25 %.

Poważnym zagrożeniem dla życia jest zator i będący jego konsekwencją zawał płucny. Dochodzi do niego, gdy materiał zatorowy spowoduje zablokowanie tętnicy. Materiał zatorowy to w większości przypadków zakrzep (może też być nim tłuszcz uwolniony z tkanek do układu krążenia podczas urazu). Typowa lokalizacja zatoru płuc to dolne płaty prawego płuca. Zator płucny może objawiać się następująco:

  • w większości przypadków nagle pojawia się duszność (subiektywne uczucie braku tchu) oraz przyspieszenie oddychania;
  • ból w klatce piersiowej, który może promieniować pod przeponę;
  • kaszel;
  • przyspieszone bicie serca;
  • pacjent może odczuwać niepokój.

Jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych jest rak płuc. Najwięcej przypadków zachorowań odnotowuje się wśród mężczyzn ok. 60 roku życia. W początkowej fazie rozwoju choroba ta przypomina inne schorzenia układu oddechowego, m.in. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie opłucnej czy ropień płuca. Dokładna diagnoza nowotworu wymaga wykonania badań histopatologicznych. Wczesne rozpoznanie raka płuc daje duże szansę na całkowite wyleczenie. Jedną z głównych przyczyn pojawienia się nowotworu płuc jest dym tytoniowy. Palacze chorują ok. 20 razy częściej niż niepalący. Ryzyko zależy od ilości papierosów wypalanych w ciągu doby oraz od długości trwania uzależnienia. Przemysłowe zanieczyszczenie powietrza jest również poważnym zagrożeniem dla płuc. Szczególnie niebezpieczne jest wystawienie się na wpływ takich związków jak: nikiel, chrom i pył azbestowy.

Dariusz Hryciuk

Źródło:
Encyklopedia Zdrowia Rodziny.

Artykuły o podobnej tematyce:

Comments are closed.

-->