Zakażenie wirusem HIV

Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome) ? to ciężka choroba zakaźna układu immunologicznego (odpornościowego) wywoływana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV.

Epidemia AIDS rozpoczęła się w latach 80-tych XX wieku. Od tego czasu szacuje się, że na chorobę tę zapadło ok. 30 milionów ludzi w 200 krajach, a ok. 23 miliony jest zakażonych wirusem HIV. W Polsce pierwsze przypadki zachorowań odnotowano w 1985 roku. Według niektórych źródeł do 2000 roku zakażonych wirusem HIV było ok. 6000 Polaków. Istnieją poważne obawy, że liczba ta w rzeczywistości może być znacznie większa, gdyż istnieje wiele niezdiagnozowanych przypadków.

Do zakażenia wirusem HIV dochodzi w przypadku kontaktów seksualnych z nosicielem. HIV przenoszony bywa również z krwią, np. podczas zabiegów medycznych lub w sytuacjach, gdy zakażona krew dostanie się do spojówki, śluzówki lub przez uszkodzoną skórę. Bardzo niebezpieczne jest też używanie tego samego sprzętu do wstrzykiwania środków odurzających. Matka, która jest nosicielką wirusa, może zakazić dziecko podczas karmienia piersią.

W celu uniknięcia zakażenia i ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV niezbędne jest poznanie dróg jego szerzenia się. Profilaktyka przed AIDS obejmuje pozostanie we wzajemnie wiernym związku z jednym partnerem i wykluczenie przypadkowych kontaktów seksualnych. Osoby, które podejrzewają u siebie możliwość nosicielstwa wirusa HIV, powinny zrezygnować z oddawania krwi. Personel medyczny powinien dbać, by po każdym zabiegu chirurgicznym dokładnie dezynfekowano sprzęt.

Wirus HIV rozwija się bardzo podstępnie. W pierwszym okresie po wniknięciu do organizmu nie wywołuje odczuwalnych objawów. W tym czasie mnoży się w dużych ilościach i może przechodzić na inne osoby. Odcinek czasu między wniknięciem wirusa do organizmu a pojawieniem się pierwszych przeciwciał to tzw. okienko serologiczne, które trwa ok. 3 miesiące. Nosiciel wówczas nie jest świadomy występowania u siebie wirusa, a badania na jego obecność wypadają negatywnie.

Objawy pojawiają się, gdy organizm przystąpi do walki z HIV. Występują wtedy bóle głowy, mięśni, powiększenie węzłów chłonnych. Często dolegliwości te mylone są ze stanem grypowym. Okres ten może trwać od 2-12 tygodni. Wtedy mamy do czynienia z najbardziej intensywnym mnożeniem się wirusa. Kolejny etap to trwający od roku do 14 lat bezobjawowy czas niszczenia przez wirus limfocytów CD4+. Stadium zachorowania na AIDS rozpoczyna się wtedy, gdy układ odpornościowy jest już tak słaby, że nie jest w stanie walczyć z infekcjami. Osoba zakażona zapada wtedy na różne choroby, łącznie z nowotworami.

Istnienie w organizmie wirusa HIV wykrywa się za pomocą testów na obecność przeciwciał anty-HIV. Można je wykryć dopiero po sześciu tygodniach od zakażenia. W Polsce badania te wykonuje się anonimowo, a wyniki objęte są tajemnicą lekarską. Krew może być pobrana w każdej placówce służby zdrowia i przesłana do laboratorium. Badanie powinno być poprzedzone konsultacją z lekarzem.

W celu stwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV używa się testu ELISA, zwanego metodą immunoenzymatyczną. Do wykrywania przeciwciał stosuje się też tzw. Test Western Blot. Służy on do potwierdzenia wyniku uzyskanego poprzednią metodą.

Niektóre grupy zawodowe (lekarze, pracownicy służb ratowniczych, policjanci, pracownicy zakładów karnych) są szczególnie narażone na kontakt z wirusem HIV. W takich sytuacjach mamy do czynienia z możliwością ekspozycji, czyli ryzykiem kontaktu z materiałem zakaźnym. Przedstawiciele tych zawodów powinni przestrzegać zasad profilaktyki zapobiegawczej. W przypadku, gdy zaistniało niebezpieczeństwo zakażenia, należy rozpocząć zapobiegawcze leczenie farmakologiczne. Leki należy podać jak najszybciej, najlepiej w ciągu pierwszej godziny. Pełna terapia trwa 4 tygodnie. Po 14 dniach od momentu przyjęcia leków trzeba wykonać morfologię krwi. Po zakończeniu terapii niezbędne jest wykonanie testów na obecność przeciwciał anty-HIV.

Dariusz Hryciuk

Źródło:
Encyklopedia Zdrowia Rodziny.

Artykuły o podobnej tematyce:

Comments are closed.

-->