Choroby układu nerwowego

Choroba Alzheimera

28 Dec 2009

Jest to postępująca choroba ośrodkowego układu nerwowego, polegająca na zmianach zwyrodnieniowych w mózgu, prowadzących do zaniku tkanki nerwowej. Etiologia choroby jest nieznana i obecnie nie ma skutecznego lekarstwa pozwalającego na jej wyleczenie.
czytaj dalej »

Miastenia

15 Dec 2009

Schorzenie polegające na wzmożonej nużliwości mięśni szkieletowych, pojawiającej się w czasie pracy, a ustępującej w spoczynku. Przyczyny miastenii upatruje się w nieprawidłowym przekaźnictwie nerwowym na styku nerwowo-mieśniowym. Miastenia występuje częściej u kobiet, zazwyczaj w trzeciej dekadzie życia.
czytaj dalej »

Padaczka (epilepsja)

17 Nov 2009

Padaczka jest najczęstszą chorobą układu nerwowego u dzieci i jedną z najczęstszych u dorosłych. Sądzi się, że na padaczkę choruje do 1% ludzi. W Polsce cierpi na nią ok. 400 tysięcy osób. Napad padaczkowy jest wynikiem przejściowych zaburzeń czynności mózgu na skutek nadmiernych i gwałtownych wyładowań bioelektrycznych w komórkach nerwowych.
czytaj dalej »

Wylew podpajęczynówkowy

17 Nov 2009

Najczęstszymi przyczynami wylewu podpajęczynówkowego są: urazy, pęknięcie tętniaka, zaburzenia krzepliwości krwi, powikłania terapii oraz guzy. Tętniaki są najczęściej zlokalizowane w kole tętniczym mózgu lub jego głównych odgałęzieniach. Wielkość tętniaków może być rożna ? od ziarniaka do dużego jabłka. Duże tętniaki uciskają zazwyczaj tkankę mózgową, powodując niedokrwienie.
czytaj dalej »

Migrena

29 Sep 2009

Jest to zespół charakteryzujący się napadowymi bólami głowy u osób, które w przerwie między napadami są zupełnie zdrowe. Napadom towarzyszą najczęściej zaburzenia wzrokowe, żołądkowe i jelitowe. Migrena występuje 3-4 razy częściej u kobiet, przy czym najczęściej w okresie dojrzewania.
czytaj dalej »

Bezdech senny (zespół Pickiwcka)

10 Sep 2009

Zespół Pickwicka charakteryzuje się nawracającymi wielokrotnie w czasie snu objawami bezdechu oraz przewlekłego zmęczenia i senności w ciągu dnia z zasypianiem, które zazwyczaj jest możliwe do opanowania.
czytaj dalej »

Bezsenność

10 Sep 2009

Zaburzenia snu występują u osób dorosłych najczęściej pod postacią bezsenności. Zazwyczaj jest to bezsenność przejściowa, ale może ona przerodzić się w postać bezsenności przewlekłej.
czytaj dalej »

Stwardnienie rozsiane (SM)

5 Aug 2009

Jest to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się rozsianymi ogniskami demielinizacji, powodującymi występowanie wieloogniskowych objawów klinicznych, z tendencją do ustępowania i nawrotów tych objawów. SM atakuje zazwyczaj osoby między 20 a 30 r. ż., choć pierwsze objawy mogą pojawić się już wcześniej.
czytaj dalej »

Przepuklina oponowo-rdzeniowa

22 Nov 2007

Przepuklina oponowo-rdzeniowa to wrodzona wada kręgosłupa spowodowana niedorozwojem kręgów otaczających delikatną strukturę rdzenia kręgowego. W wyniku uszkodzenia rdzeń kręgowy ochroniony oponami uwypukla się na zewnątrz kręgosłupa w postaci worka widocznego na plecach. Ponieważ poniżej miejsca uszkodzenia dochodzi do zaniku funkcji neurologicznych, stan i samodzielność dziecka uzależniony jest od poziomu (wysokości) wady. czytaj dalej »

Mózgowe porażenie dziecięce

21 Nov 2007

Mózgowe porażenie dziecięce (mpdz) jest rodzajem niepełnosprawności powstałym w wyniku uszkodzenia lub zaburzeń w rozwoju niedojrzałego mózgu dziecka (ośrodkowego układu nerwowego ? oun). Specyficzne dla mpdz są zaburzenia ruchu i postawy. Nie mają one charakteru postępującego, jednak na przestrzeni rozwoju dziecka stają się wyraźniej dostrzegalne. Zmiany oun są nieodwracalne i niejednokrotnie powiązane z wieloma zaburzeniami neurologicznymi, które można jedynie łagodzić poprzez właściwie dobrane postępowanie rehabilitacyjne. czytaj dalej »