Zespół Downa

Terminem tym określamy zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego 21. chromosomu. Zespół Downa objawia się występowaniem wad wrodzonych, z których większość to małe wady, nie wpływające na jakość życia. Niestety dodatkowo chorzy często mają też duże wady, np. wady wrodzone serca. Stałymi cechami trisomii 21 są: upośledzenie umysłowe i pierwotny niedobór odporności.
czytaj dalej »

Choroba Alzheimera

Jest to postępująca choroba ośrodkowego układu nerwowego, polegająca na zmianach zwyrodnieniowych w mózgu, prowadzących do zaniku tkanki nerwowej. Etiologia choroby jest nieznana i obecnie nie ma skutecznego lekarstwa pozwalającego na jej wyleczenie.
czytaj dalej »

Zakrzepowe zapalenie żył

Choroba w której dochodzi do powstania zakrzepu w żyłach głębokich, głównie kończyn dolnych. Zakrzep zlokalizowany w naczyniu żylnym całkowicie lub częściowo zatyka je i uniemożliwia prawidłowy przepływ krwi.
czytaj dalej »

Kamica moczowa (nerkowa)

Choroba polegająca na wytrącaniu z moczu rozpuszczonych w nim składników mineralnych. Do najczęstszych należą kamienie szczawianowe, fosforanowe i moczanowe. Drobne kamienie mogą zostać wydalone z moczem, natomiast większe pozostają w miednicze nerkowej, powodując zastój moczu i zakażenie.
czytaj dalej »

Kamica żółciowa

Choroba polegająca na powstawianiu w układzie żółciowym złogów (kamieni) przez wytrącanie się z cholesterolu, barwników żółciowych, soli wapnia oraz innych składników. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu kamieni są: przewlekłe stany zapalne, nadmiar cholesterolu, zagęszczenie żółci i trudności w jej odpływie, otyłość, cukrzyca, ciąża, choroby wątroby, niedoczynność tarczycy, niedokrwistość hemolityczna.
czytaj dalej »

Niedoczynność tarczycy

Terminem tym określamy zespół objawów chorobowych wynikających z niedoboru hormonów gruczołu tarczowego. W zależności od okresu wystąpienia tej niedoczynności wyróżniamy dwa typy: obrzęk śluzowaty (niedoczynność u dorosłych) oraz matołectwo czyli tzw. kretynizm tarczycowy (niedoczynność u dzieci).
czytaj dalej »

Nadczynność tarczycy

Jest to zespół objawów spowodowanych wzmożonym wydzielaniem hormonów gruczołu tarczowego. Wyróżniamy nadczynność pierwotną (choroba Gravesa-Basedowa) oraz nadczynność wtórną.
czytaj dalej »

Rozedma płuc

Choroba ta polega na trwałym rozdęciu pęcherzyków płucnych, a często także drobnych oskrzelików, z wtórną utratą elastyczności tkanki płucnej, w następstwie przewlekłych nieżytów oskrzeli oraz dychawicy oskrzelowej. Rozedma dotyczy przeważnie mężczyzn w wieku 40-60 lat. Za najczęstszą przyczynę występowania rozedmy płuc uważa się czynniki środowiskowe: palenie tytoniu i zanieczyszczenie środowiska.
czytaj dalej »

Zawał serca

Terminem tym określamy całkowite zamknięcie naczynia, w następstwie czego dochodzi do przerwania dopływu krwi i dostarczenia tlenu do pewnego obszaru serca. Na skutek tej nieprawidłowości następuje martwica niedotlenionej okolicy serca. Zawał mięśnia sercowego występuje na ogół po 40. roku życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwłaszcza u osób otyłych i z nadciśnieniem tętniczym.
czytaj dalej »

Dusznica bolesna (dławica piersiowa)

Jest to zespół objawów niewydolności wieńcowej, charakteryzujący się nagłym, napadowym bólem w okolicy zamostkowej, najczęściej sprowokowany przez wysiłek fizyczny, działanie zimna lub zdenerwowanie, a przede wszystkim przez trwające napięcie psychiczne i sytuacje stresowe.
czytaj dalej »